Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

THỎA NIỀM MƠ - Duong Thi xuong hoa




THỎA NIỀM MƠ
(H
ọa "Họa thơ" HTN)

Xứ người ấp ủ mối duyên thơ
Đất Á trời Âu vẫn đón chờ
Chọn tứ hiệp vần mềm dải lụa
Sinh tình đối cảnh óng đường tơ
Sâu xa ngữ nghĩa lòng thêm sáng
Chu chỉnh luật niêm ý chẳng mờ
Xướng họa cùng nhau đời mãi đẹp
Tâm hồn bay bổng thỏa niềm mơ

Bùi Nguyệt, Chemnitz.
-----------------
Họa thơ


Xong một cữ thiền tập họa thơ
Đồng môn thi hữu hẳn đang chờ
Chọn lời đối nghĩa mình ươm lụa
Lựa chữ đáp tình bạn dệt tơ
Nghĩ được đôi câu lòng sáng tỏ
Viết xong ba vận dạ không mờ
Ý thời chọn tứ “Trường Sinh học”?
Rèn đức, thành tâm thỏa ước mơ.


Môn sinh HOÀNG TIẾN NHẪN 
Việt Trì 
----------------
 GỬI BÁC TIẾN NHÃN
( Họa " Họa thơ" )


Cảm ơn Tiến Nhãn gửi bài thơ
Xin họa hồi âm kẻo bác chờ
Có lẽ thuận duyên thì quyện bút
Chắc rằng hợp cảnh mới vương tơ
Luân xa khai mở tâm càng định
Kinh lạc khơi thông trí chẳng mờ
Khử trược lưu thanh bừng huệ nhãn
"Trường sinh học dưỡng" toại lòng mơ.


Hoàng Tấn Đạt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét