Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

LỄ VU LAN - Bùi nguyệt


                                      Biển rộng trời cao ơn phụ mẫu
                           Ngực cài hoa trắng lễ Vu Lan.

----------------------------

LỄ VU LAN

Ngực cài hoa trắng lễ Vu Lan
Bái lạy hương linh lệ ứa tràn
Nhớ mái nhà ta thời thịnh vượng
Thương đôi mắt mẹ lúc cơ hàn
Thay con nuôi cháu đành cam chịu
Gánh nắng đội mưa chẳng oán than
Biển rộng trời cao ơn phụ mẫu
Ngực cài hoa trắng lễ Vu Lan.


Bùi nguyệt
----
Cac bai tho hoa

 KỶ VẬT MÃI CÒN
( Họa thơ Bùi Nguyệt)

 
Kỷ vật mãi còn cây ngọc lan

Hái hoa nhớ mẹ lệ tuôn tràn
Khi ôm con nhỏ truyền hơi ấm
Lúc trải đường xa vượt gió hàn
Năm nắng mười mưa không oán trách
Ba chìm bảy nổi chẳng kêu than
Đảm đang chung thủy lòng thơm thảo
Kỷ vật mãi còn cây ngọc lan
Hoàng Tấn Đạt

------------------- 

NHỚ MẸ
( Họa thơ Bùi Nguyệt)

 
Ngậm ngùi nhớ Mẹ thắm nhành lan

Tháng bảy mưa rơi lũ ngập tràn
Đời mẹ dãi dầu thân khó nhọc
Kiếp cha cay đắng phận bần hàn
Trọng nhân hơn thiệt nào so tính
Mến nghĩa mất còn chẳng thở than
Con cháu tri ân vun gốc phúc
Xum xuê hòe quế ngát hương lan
Xuân Chính

------------------
 HỌA Y ĐỀ
 
Dâng hương kính cẩn lễ Vu Llan

Khấn vái vonng linh lệ ngâp tràn
Mãi nhớ nhà ta thời khốn khó
Không quên họ tộc buổi bần hàn
Phước phần thỏa dạ không hờn trách
Sương khổ cam lòng chẳng oán than
Công đức mẫu thân con tạc dạ
Dâng hương kính cẩn lễ Vu Lan
Ái Xuân

-----------
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét