Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

NHỊP CẦU XUYÊN LỤC ĐỊA (Họa " Nhịp cầu Việt Đức")

 -
NHỊP CẦU VIỆT ĐỨC

Việt - Đức bốn mươi năm bắt tay
Văn minh Âu Á vững khơi đầy
Giao lưu hội nhập phồn vinh nước
Kết nối hoà đồng tuyệt đỉnh mây
Văn hoá con người luôn dựng đắp
Tinh thần dân tộc quyết tâm xây
Nhịp cầu liên kết luôn bền chắc
Khơi sắc sáng bừng Đông chí Tây
Sơn Thu (Berlin)
------------
 NHỊP CẦU XUYÊN LỤC ĐỊA
(Họa " Nhịp cầu Việt Đức")

Mối tình hữu nghị ấm vòng tay
Bốn chục năm qua vẫn ắp đầy
Văn hóa cội nguồn ngời bản sắc
Tinh hoa nhân loại sáng chân mây
Nâng cao trí tuệ nên truy cập
Mở rộng tầm nhìn để dựng xây
Viêt - Đức nhịp cầu xuyên lục địa
Trên đường hội nhập dưới trời Tây.

Bùi Nguyệt, Chemnitz

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét