MÊNH MANG

Chỉ em hiểu cuộc đời nhiều khô khát
Mây lang thang vời vợi hé trăng buồn
Gíó đến hỏi chờ ai mờ mắt mỏi
Không tròn đầy như buổi sơ khai

Bao mơ ước nén chặt  đợi ngày mai
Nơi viễn xứ cánh đồng xa lặn lội
Tuyết giá băng mênh mang bao trống trải
Nhớ nắng vàng - Khao khát tựa bờ vai.Bùi Nguyêt- CHLB Đức