Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Tiếng đàn bầu trên xứ lạnh -

Kịch bản:   Bùi Nguyệt
Quay Phim :Minh Hải


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét