Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

THAM LUẬN ĐƯỜNG THI - Bùi Nguyệt
THAM LUẬN ĐƯỜNG THI
(Hoa “ ĐƯỜNG THI)


Đường luật tuyệt vời các bạn ơi!
Thi nhân xướng họa đã bao đời
Đối niêm ắt hẳn cần chu chỉnh
Ý tứ đương nhiên chớ lỏng lơi
Hinh ảnh lung linh năng lựa chọn
Ngôn từ nhạt nhẽo cứ buông rơi
Còn như lỗi bệnh không nghiêm trọng
Tiền bối uyên thâm cũng bỏ rồi!

Bùi Nguyệt
  --------
ĐƯỜNG THI


ĐƯỜNG THI thật khó bạn thơ ơi !
Viết được bài hay mất cả đời
LUẬT buộc, CÂU - TỪ sao chặt chẽ
NIÊM ràng ,ĐỐI - NGẪU cấm buông lơi
Tìm VẦN đạt ý đâu còn VẬN
Kiếm CHỮ ưng lòng ,TỨ đã rơi
Mấy chục điều răn hay mắc phải
Gần xa bạn gọi: bỏ cho rồi !
Ngô Hoài Cổ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét