Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

THO XUAN - XUONG - HOA

  CHÚC MỪNG NĂM MỚICHÚC MỪNG NĂM MỚI

HỌA Y ĐỀ -Tung hoành trụcCHÚC cộng đồng vui ấm cửa nhà

XUÂN tràn hạnh phúc  rộn lời ca

TRÒN tình bằng hữu càng thân thiết

VẸN nghĩa tào khang  mãi mặn mà

ƯỚC   thấy mai vàng nơi  đất khách

MƠ nhìn  đào thắm ờ quê  cha

ĐỜI vui phơi phới cùng xây dựng

ĐỂ CUỘC SỐNG NÀY ĐẸP SẮC HOA


Bùi Nguyệt, Chemnitz

---------------------
 CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Họa y đề - Tung hoành trục

 CHUC  vui tràn ngập tới muôn nhà
XUÂN đượm hồn quê dậy khúc ca
TRÒN  nghĩa phu thê nồng ấm mãi
VẸN  tình huynh đệ quý yêu mà
ƯƠC  nhìn đào mận  khoe màu sắc
MƠ thây xứ người hiện bóng cha
ĐỜI sống mổi ngày  thêm thịnh vương
ĐỂ VƯỜN HẠNH PHÚC NỞ TRÂNG HOA

Bùi Nguyệt. Chemnitz
----------------
 BAI THO XUONG

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

CHÚC vạn điều may đến mọi nhà
XUÂN tràn sức khoẻ đẹp bài ca
TRÒN năm hạnh phúc an khang vậy
VẸN kiếp bình yên thịnh vượng mà
ƯỚC gió mưa nhuần ghi nghĩa mẹ
MƠ dân nước mạnh khắc tình cha
ĐỜI vang tiếng hát êm đềm cảnh
ĐỂ NẮNG TƯƠI HỒNG MỘNG TRỔ HOA

19.02.2015
Tú Oanh - Berlin
--------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét