Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

CÂU ĐỐI - Bùi Nguyệt

CÂU ĐỐI

------


DƯỚI THÔNG XANH, NGỰA HÝ CHÂN ĐỒI MỪNG TẾT ĐẾN
TRÊN TUYẾT TRẮNG, DÊ LÊN ĐỈNH NÚI ĐÓN XUÂN VỀ


TẾT ẤT MÙI
Bùi Nguyệt - CHLB Đức 

-------------
CAC BAN GOP VUI

 Vui bất tận khi ngựa hạ yên nhìn én liệng
Thú vô cùng lúc dê thượng đỉnh đón xuân vào


Tan Dat 
---------------
TRÊN SƯỜN ĐỒI , TUẦN LỘC NẮNG ẤM TIỄN ĐÔNG ĐI
DƯỚI MÁI NHÀ , CÚN VÀNG LŨN TŨN VUI CHÀO ĐÓN


Thanh Tam ( Berlin)
---------------------
Nhà con góp câu đối:

 Đón sắc thắm anh em BB náo nức chọn đào mong tết đến
Xua giá băng cả nhà UB hớn hở ngắm thông mừng xuân về

BB - Ben Bim
UB - Ục Bon

--------------
 Độc mã băng đồi chọn hàng tốt cho vui lòng khách
Cô lữ mở lap tìm ý hay mong đẹp tứ thơ


 con gai

Nguyet Ha

---------------- 

 

1 nhận xét: