Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

MÔT THOÁNG CHIỀU THU - Bùi NguyệtMÔT THOÁNG CHIỀU THU

Rừng thu ngả bóng gọi sương sa
Khúc nhạc hòa đồng vẫn diết da
Mải miết phương Nam chim sải cánh
Bâng khuâng thao thiết nhớ quê nhà.


Bùi Nguyệt
Chemnitz thu 2014


                                                           Chemnitz. 2014

                                                           Chemnitz - 2014


                                                          Chemnitz thu 2014

                                              
Chemnitz -Cong vien mua thu 2014

Cay Bach  duong mua thu 

Cong vien Chemnitz - Thu 2014

                                                      Ho Chemnitz

1 nhận xét: