Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Dòng thời gian - Bui NguyetDòng thời gian

Bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông
Cây thay màu áo theo dòng thời gian
Heo may gọi nắng nồng nàn
Lá hòa vào đất ngấm tràn nuôi thân.


Bui Nguyet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét