Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

CHÚC HỘI THƠ Berlin

                          Bùi Nguyệt trong đêm thơ Nguyên Tiêu
                                                      Berlin


                             
                              Đêm Thơ Nguyên Tiêu - Berlin
                         
                        

  KHÚC HOAN CA


Xuân về xin chúc Hội thơ ta

Thịnh vượng an khang ấm cảnh nhà

Rạng rỡ văn chương ngời ý đẹp
Lung linh thi tứ tỏa hương xa

Mừng xem bài viết lời trau chuốt

Vui đọc vần thơ nét mượt mà

Chemnitz - Berlin vui tiến bước

Hồn quê bay bổng khúc hoan ca.

        Bùi Nguyệt 
 Chemnitz,CHLB Đức


Từ bài  Thất  ngôn bát cú trên, ta có thể tạo thành 3 bài Thất ngôn tứ tuyêt và 5 bài  thơ ngũ ngôn .
Ba bài tứ TỨ TUYỆT như sau:
1-
Xuân về xin chúc Hội thơ ta
Thịnh vượng an khang ấm cảnh nhà
Chemnitz - Berlin vui tiến bước
Hồn quê bay bổng khúc hoan ca.
2

Rạng rỡ văn chương ngời nét đẹp

 Lung linh thi tứ tỏa hương xa

Mừng xem bài viết lời trau chuốt

Vui đọc vần thơ nét mượt mà

3

Xuân về xin chúc Hội thơ ta

Thịnh vượng an khang ấm cảnh nhà

Rạng rỡ văn chương ngời ý đẹp

 Lung linh thi tứ tỏa hương xa
 ------------------------------
Năm bài Ngũ ngôn như sau :
 KHÚC HOAN CA


1-

Xin chúc Hội thơ ta

An khang ấm cảnh nhà

Văn chương ngời ý đẹp

Thi tứ tỏa hương xa

Bài viết lời trau chuốt

Vần thơ nét mượt mà

 Berlin vui tiến bước

Bay bổng  khúc hoan ca.

Bùi Nguyệt - CHLB Đức


 .


2-

Xin chúc Hội thơ ta

An khang ấm cảnh nhà

Văn chương ngời ý đẹp

Thi tứ tỏa hương xa


3-

Văn chương ngời nét đẹp

Thi tứ tỏa hương xa

Bài viết lời trau chuốt

Vần thơ nét mượt mà


4-

Xin chúc Hội thơ ta

An khang ấm cảnh nhà

Berlin vui tiến bước

Bay bổng  khúc hoan ca.

5-

Xin chúc Hội thơ ta

An khang ấm cảnh nhà

Bài viết lời trau chuốt

Vần thơ nét mượt màBùi Nguyệt - Chemnitz, CHLB Đức

2 nhận xét:

  1. Em bận mấy hôm nay, giờ mới sang bên chị đây!
    Hội thơ bên chị vui quá!

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn em, Chúc em và gia đình vui - thành công trong cuộc sống

    Trả lờiXóa