Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Video - Tình của Biển

Tình của Biển 
Vi deo bài hát Tình của biển  
Thơ Bùi Nguyệt - Chemnitz, CHLB  Đức
 Nhạc Phan Văn Bích 
Ca sỹ Thiện Thảo
    -----------------------------------------

TÌNH CỦA BIỂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét