Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

NGỌT TIẾNG OANH ( Hoa ƠN TRI KỶ- Thành ngữ truyện Kiều)


NGỌT TIẾNG OANH
( Hoa ƠN TRI KỶ- Thành ngữ truyện Kiều)

"Ngộ biến tòng quyền" chẳng hổ danh
"Hào hoa phong nhã" bậc tài anh
"Gìn vàng, giữ ngọc" ngời tâm sáng
"Tháo cũi sổ lồng" rực ánh minh
"Góc bể bên trời" thêu mộng đẹp
"Chân mây mặt nước" - kết duyên lành
"Quạt nồng ấp lạnh" người tri kỷ
"Mưa Sở mây Tần" ngọt tiếng oanh
Bùi Nguyệt
 ---------------
ƠN TRI KỶ (35)
Thành ngữ truyện Kiều với Đường thi


2922 QUỐC SẮC THIÊN HƯƠNG thật xứng danh,
0021 HOA CƯỜI NGỌC THỐT bậc trâm anh.
2048 CHUÔNG VÀNG KHÁNH BẠC dòng khuê các.
0897 TRỌNG NGHĨA KHINH TÀI đấng trí minh,
2165 GIÓ MÁT TRĂNG THANH, duyên sánh phượng.
2842 TRAI TÀI GÁI SẮC, đẹp mơ lành.
3181 KHƠI TRONG GẠN ĐỤC ơn tri kỷ,
2855 TẠC ĐÁ GHI VÀNG mặc yến oanh!


160510 Ngo Hoai Co

----------
NGỌT TIẾNG OANH
( Hoa ƠN TRI KỶ- Thành ngữ truyện Kiều)

"Ngộ biến tòng quyền" chẳng hổ danh
"Hào hoa phong nhã" bậc tài anh
"Gìn vàng, giữ ngọc" ngời tâm sáng
"Tháo cũi sổ lồng" rực ánh minh
"Góc bể bên trời" thêu mộng đẹp
"Chân mây mặt nước" - kết duyên lành
"Quạt nồng ấp lạnh" người tri kỷ
"Mưa Sở mây Tần" ngọt tiếng oanh
Bùi Nguyệt CH Liên bang Đức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét