Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

Gọi nắng hồng

Gọi nắng hồng
(Bài họa - Ngũ độ thanh)

Đêm trường gió thoảng ở ngoài song
Nguyệt nép vào mây não cả lòng
Tuyết phủ cành thông hồn trĩu nặng
Sương lồng đỉnh núi nghĩa hoài trông
Thầm thương cảnh vắng buồn cô lữ
Trộm nghĩ phòng loan tủi má hồng
Ngọn lửa soi tình nơi viễn xứ
Chân trời vẫy gọi ửng hừng đông.
Bùi Nguyêt
----------------

ĐÊM TRẮNG
(Ngũ độ thanh)


Lạnh lẽo khuya nằm gió thoảng song
Niềm riêng mãi ủ thấy thương lòng.
Hoa vừng thả chuỗi đương nồng ngóng
Bóng nguyệt xoay mình vẫn tỏ trông.
Đã hiểu phương trời xa lắm mộng
Còn đau giấc điệp cũ chưa hồng.
Nhà bên trẻ khóc lời ru vọng
Ửng sắc... đêm tàn sẽ rạng đông.
03/12/2014…tbc…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét