Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Ngày của mẹ
Ngày nào cũng là ngày của mẹ
Trong lòng con từ lúc trưởng thành
Mẹ là biển thẳm trời xanh

Mẹ là tất cả trong lành cho con


Bui Nguyet
Chemnitz 5 - 5 - 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét