Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

KHÚC HÀNH QUÂN
KHÚC HÀNH QUÂN

Mừng ngày hội tụ Cựu quân nhân
Nâng cốc rượu nông ấm nghĩa dân
Tiếng gọi quê hương bầu nhiệt huyết
Đáp lời sông núi tuổi thanh tân
Máu xương đã giữ xanh màu đất
Công sức còn tô thắm săc xuân
Gặp lại nơi đây đầu điểm bạc
Trong lòng vang mãi khúc hành quân.


Bùi Nguyệt
Chemnitz 30 - 4 - 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét