Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

LỊCH SỬ HUY HOÀNG - ĐƯỜNG LUẬT THI HỌA
LỊCH SỬ HUY HOÀNG

(Họa " Mừng ngày giỗ Tổ" của Hoàng Giao)

Vua Hùng lập địa dựng non sông
Phá thạch khai sơn đất Lạc Hồng
Vó ngựa xuyên rừng trên ải Bắc

Con thuyền lướt sóng dưới trời Đông
Một thời roi sắt kinh hồn giặc
Muôn thủa sài lang sợ trống đồng
Lịch sử huy hoàng soi hậu thế
Vua Hùng lập địa dựng non sông
Bùi Nguyệt.
--------------
MỪNG NGÀY GIỔ TỔ


Ngày Giỗ về rồi rạng núi sông
Cùng ôn sử sách những trang hồng
Lưu danh mở cõi canh trời bắc
Khắc dấu ghi đời giữ biển đông
Nghĩa Lĩnh con Rồng tày ngựa sắt
Phong Châu cháu Lạc sánh da đồng
Tự hào cất bước lòng chung hội
Ngày Giỗ về rồi rạng núi sông


Hoàng Giao
7/4/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét