Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

HƯỚNG VỀ - Bùi Nguyệt

 HƯỚNG VỀ
 
Đất khách tháng này khởi sắc xuân
Nhớ ngày xuất ngoại dạ bần thần
Chia tay góc phố tình vương gió
Hẹn gặp phi trường  lệ thấm khăn
Hai bảy mùa qua nơi viễn xứ
Bao lần sương phủ cõi phù vân
Ẩn trong tiềm thức lòng canh cánh
Quê mẹ hướng về với cố nhân.

Bùi Nguyệt
Kỷ niêm 27 năm ngày đát chân lên nước Đức

21 / 4 / 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét