Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

TÂM SỰ CÙNG TRĂNG - Bui NguyetTÂM SỰ CÙNG TRĂNG
(Hoa “ Đêm trăng” Ngũ độ thanh, bát vận đồng âm)


Trời khuya mặc gió ở ngoài song
Mượn bút cùng trăng tỏ nỗi lòng
Lạnh lẽo đêm dài mê mải ngóng
Mơ màng cảnh vắng thẫn thờ trông
Người xưa vẫn thắm thời thơ mộng
Ảnh cũ còn tươi nét đượm hồng
Ủ mãi tình quê niềm khát vọng
Tâm hồn Viễn xứ rạng vừng đông.

Bùi Nguyêt.
----------------

ĐÊM TRẮNG
(Ngũ độ thanh, bát vận đồng âm)


Lạnh lẽo khuya nằm gió thoảng song
Niềm riêng mãi ủ thấy thương lòng.
Hoa vừng thả chuỗi đương nồng ngóng
Bóng nguyệt xoay mình vẫn tỏ trông.
Đã hiểu phương trời xa lắm mộng
Còn đau giấc điệp cũ chưa hồng.
Nhà bên trẻ khóc lời ru vọng
Ửng sắc... đêm tàn sẽ rạng đông.

03/12/2014…tbc…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét