Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

KHI TUYẾT RƠI
KHI TUYẾT RƠI 

Trắng xóa mênh mang phủ khắp đồi
Bốn bề mù mịt tuyết đang rơi
Xe ta chuyển bánh leo đường núi

Ánh mắt nhìn ra dõi khoảng trời
Nắm vững vô lăng càng chắc chắn
Nâng cao ý chí chẳng chơi vơi
Gíá băng giăng kín mờ hoang lạnh
Nương mấy vần thơ sưởi ấm đời.


Bùi Nguyệt
Chemnitz 29 .12 .2014
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét