Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

KHẨN CẦU LIỆT SỸ - Bui NguyetKHẨN CẦU LIỆT SỸ

Khẩn cầu liệt sỹ khắp muôn nơi
Đông hải nguy cơ biến động rồi
Quả cảm trái tim còn phát sáng
Kiên cường khí phách vẫn bừng soi
Máu xương đã giữ xanh màu đất
Công trạng còn tô thắm sắc trời
Chung sức hồn thiêng xin trợ giúp
Cùng nhau giữ biển các anh ơi!
2 / 7/ 2014
Bùi Nguyệt
(Chemnitz , CHLB Đức)
-------------------


ÂM PHÙ DƯƠNG TRỢ
( Họa “ Khẩn cầu liệt sỹ” )

Liệt sỹ vân du khắp mọi nơi
Đọc thơ khẩn nguyện đã về rồi!
Huy chương lấp lánh trên mây tỏa
Khí thế hào hùng dưới biển soi
Bám sát Giàn khoan *cồn mặt sóng
Đi theo hải cảnh rợp khunng trời
Truyền thống ngàn năm gìn giữ nước
Âm phù dương trợ Việt Nam ơi!
Vũng Tàu, 4/ 7/ 2014
Hoàng Tấn Đạt
*GK 981

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét