Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

NHỊP THỜI GIAN Họa " Hoàng hôn" NHỊP THỜI GIAN
Họa " Hoàng hôn"


Đò chiều tư lự nép ven sông
Lạnh lẽo heo may nhợt má hông
Thấp thoáng hình ai lồng sóng nước
Vật vờ bóng xế phủ hư không
Mắt nhìn heo hút trên sườn núi
Tâm trải mênh mang dưới cánh đồng
Nhịp bước thời gian nơi viễn xứ
Bốn mùa đau đáu nỗi chờ trông.


Bùi Nguyệt, Chemnitz.
-----------
HOÀNG HÔN


Hoàng hôn thả bước ngã ba sông
Dệt bức tranh quê rực ánh hồng
Chấp chới đàn cò tô khoảng trống
Bềnh bồng lũ sáo vẫy tầng không
Rì rào sóng lúa mơn man động
Thấp thoáng triền dưa lả lướt đồng
Đứng giữa đường làng thơ vút bổng
Đêm về trải khắp vẫn hoài trông !


161004 NHC
Ngô Hoài Cổ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét