Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

ĐÔNG TÀN
ĐÔNG TÀN

Đông tàn ngọn gió hú chênh chao
Hàng quán vắng teo chẳng khách chào
Ảm đạm sương giăng mờ nước lạnh
Phau phau tuyết phủ trắng non cao
Vần thơ nhạt thếch không hòa quyện
Ngọn bút buồn thiu chẳng nhập vào
Chắp chới cánh chim chiều lẻ bạn
Gọi đàn khắc khoải dạ nôn nao.


Bùi Nguyệt, Chemnitz

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét