Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

LỄ VU LAN
LỄ VU LAN

Ngày Rằm tháng Bảy Lễ Vu lan
Niệm Phật mười phương ở Niết bàn
Giải cứu kiếp hồn nơi địa ngục
Độ trì dân chúng chốn nhân gian
Khách vào cầu nguyện dâng Tam bảo
Con đến cúng Dường thắp nén nhang
Hoa trắng mủi lòng trên ngực trái
Thương cha nhớ mẹ lệ tuôn tràn!
Bùi nguyệt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét