Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

KHẨN CẦU LIỆT SỸ                                       Máu xương đã giữ xanh màu đất
                              Công trạng còn tô thắm sắc trời

----------------------------

KHẨN CẦU LIỆT SỸ

Khẩn cầu liệt sỹ khắp muôn nơi
Đông hải nguy cơ biến động rồi
Quả cảm trái tim còn phát sáng
Kiên cường khí phách vẫn bừng soi
Máu xương đã giữ xanh màu đất
Công trạng còn tô thắm sắc trời
Chung sức hồn thiêng xin trợ giúp
Cùng nhau giữ biển các anh ơi!
                                                  
                  Bùi Nguyệt, Chemnitz

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét