Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

BUỔI TƯƠNG PHÙNG - Bùi Nguyệt

                  Anh ngắm nụ cười tươi trẻ lại
                   Em trông ánh nguyệt sáng trong dần

 ----------
BUỔI TƯƠNG PHÙNG
( Hoa THÓI ĐỜI)


Vui buổi tương phùng đón cố nhân
Sánh vai dạo gót dưới trăng ngần
Xốn xang làn gió say tình mộng
Phơi phới tâm hồn đượm nghĩa ân
Anh ngắm nụ cười tươi trẻ lại
Em trông ánh nguyệt sáng trong dần
Đêm nay tạm g
ác bao cay đắng
Vị ngọt lan vào chẳng thể cân.


Bùi Nguyệt - Chemnitz
-----
THÓI ĐỜI


Sao đời lắm kẻ giả lòng nhân
Hại bạn giăng mưu chẳng ngại ngần
Mặt phủ câu hiền vờ đạo nghĩa
Tâm bày ý độc vứt tình ân
Trời cao sẽ thấu thân buồn đọng
Đất rộng không dung cảnh héo dần
Ngập bến ê chề vương não dạ
Mang sầu những buổi khó mà cân.


1.9.2015
Tu Oanh - Berlin

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét