Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

ÁNG THƠ HỒNG - Bùi Nguyệt.
ÁNG THƠ HỒNG
(Họa Cánh phượng hồng)


Đêm buồn thẳm thẳm dõi tầng không
Cảnh vật hồn quê mãi ấm nồng
Phượng đỏ nôn nao trong nỗi nhớ
Trăng vàng thơ thẩn ở ngoài song
Bóng hình bạn cũ còn ghi dạ
Lời giảng thầy xưa vẫn tạc lòng
Vạn dặm trông về nơi cố quốc
Nhờ mây gửi gió áng thơ hồng.


Bùi Nguyệt. Chemnitz.
--


CÁNH PHƯỢNG HỒNG


Trường cũ bây chừ em biết không ?
Lung linh vương nắng thoảng hương nồng .
Đèn chong giấc hạ lay tầm bút .
Gió chở trăng thề dạm ý song .
Nghĩa bạn bao mùa chưa thỏa mộng
Ơn thầy trọn kiếp đã ghi lòng .
Tháng năm e ấp duyên đèn sách
Đẹp mãi vần thơ cánh phượng hồng .


ĐẠI. LỘC


1 nhận xét:

  1. Ở tít mù xa em có biết
    Mùa xưa chong mắt vẫn chờ trông !

    Trả lờiXóa