TÌM TRI ÂM
Họa “Duyên kiếp”
 
Chưa hề gặp mặt dễ gì  mong
Dẫu  biết “Thuyền rồng” mỏi mắt trông
Chênh lệch  tâm hồn thì khác lối
So le  trí tuệ chẳng chung phòng
Tình hòa  nắng sớm ôm “Hồn núi”
Thơ quyện gió chiều trải mặt sông
Tìm đến “Bến xa” thi sỹ đợi
Thuyền nan nhẹ lướt xốn xang lòng.
Bùi Nguyệt, CHLB Đức
  • “ Hồn núi”, “ Bến xa” là tên hai tập thơ của Bùi Nguyệt 
  •  
  •